Vi tackar samarbetspartner och kunder för gott samarbete under alla år.

Kiitämme yhteistyökumppaneita ja asiakkaita hyvästä yhteistyöstä vuosien varrelta.

F.r.o.m 01.04.2017 tar Nykarlebud över vår transportverksamhet till fullo.

Vi önskar dem lycka till.

Alkaen 01.04.2017 Nykarlebud ottaa haltuun kuljetustoiminnamme kokonaan.

Toivotamme heille onnea.

 

Mvh
Ystävällisin terveisin

Granholm Transport
Cay, Majlen och Johnny